Nooit een aanbieding missen?
Meld u aan voor Marktplaats Aanbieding

Sluiten

Gebruiksvoorwaarden

Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
2. Tegoedbon verkoop
3. Inwisselen tegoedbon
4. Ontbindingsrecht
5. Vragen of klachten
6. Prijs en betaling
7. Privacy
8. Aansprakelijkheid
9. Overig

1. Algemeen

1.1. Deze gebruiksvoorwaarden (de “Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de diensten betreffende Marktplaats Aanbieding, die door Marktplaats B.V. worden aangeboden op de website http://aanbieding.marktplaats.nl (de “Marktplaats Aanbieding Website”). Marktplaats B.V. is gevestigd aan de Wibautstraat 224, 1097 DN te Amsterdam met BTW nummer 803.603.307.B.01 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058712. Voor klachten en vragen over Marktplaats Aanbieding kunt u contact opnemen via het contactformulier.

1.2. Door gebruik te maken van de diensten van de Marktplaats Aanbieding Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden. Marktplaats adviseert u deze Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden te lezen voordat u gebruikt maakt van de diensten van Marktplaats Aanbieding.

1.3. Dagelijks worden op de Marktplaats Aanbieding Website een of meerdere tegoedbon(nen) te koop aangeboden. Een dergelijke tegoedbon kunt u onder de geldende voorwaarden inwisselen bij de aanbieder van de op de Marktplaats Aanbieding Website beschreven goederen of diensten (de “Aanbieder”) voor de desbetreffende goederen of diensten. De Aanbieders zijn van Marktplaats onafhankelijke ondernemingen die zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de levering van deze goederen of diensten na inwisseling van de tegoedbon. Marktplaats is zelf niet verantwoordelijk voor de levering van deze goederen of diensten. Tevens zijn de Aanbieders verantwoordelijk voor de klantenservice naar aanleiding van de levering van de goederen of diensten, wat onder andere inhoudt dat u voor vragen, klachten en dergelijke contact op kunt nemen met de desbetreffende Aanbieder. De contactgegevens van Aanbieder zijn te vinden op de tegoedbon.

2. Tegoedbon verkoop

2.1. De tegoedbon kan gedurende de daarvoor aangegeven termijn op de Marktplaats Aanbieding Website worden gekocht, tenzij de tegoedbon al eerder is uitverkocht. Op de Marktplaats Aanbieding Website staat aangegeven hoeveel uur de tegoedbon nog kan worden gekocht en of er een maximum zit aan het aantal tegoedbonnen dat die dag wordt verkocht. Er kan ook een maximum zitten aan het aantal tegoedbonnen dat per bestelling wordt verkocht. Hierover vindt u meer informatie bij de beschrijving van de desbetreffende tegoedbon op de Marktplaats Aanbieding Website.

2.2. Als u op de Marktplaats Aanbieding Website op de knop ‘Kopen’ klikt wordt u doorgeleid naar de verkooppagina. Daar kunt u uw naam en e-mail adres invullen en kiezen voor een betaalmethode. Deze informatie kunt u bevestigen door op de knop ‘bevestigen’ te klikken of herstellen door op de knop ‘terug’ te klikken. Daarna kunt u het betalingsproces afronden door uw betaalgegevens in te vullen en op de knop ‘Bevestigen’ te klikken. Nadat u deze handelingen succesvol heeft afgerond, heeft u een aanbod gedaan om de tegoedbon te kopen. De koopovereenkomst komt tot stand nadat Marktplaats uw betaling van de tegoedbon tijdig heeft ontvangen, en zij ter aanvaarding van de koopovereenkomst de tegoedbon per e-mail in .pdf formaat toezendt aan het door u opgegeven e-mailadres. Op deze pagina vindt u een uitgebreide beschrijving van het koopproces.

2.3. De e-mail met de tegoedbon bevat alle gegevens met betrekking tot de tegoedbon koopovereenkomst die tussen Marktplaats en de gebruiker tot stand is gekomen. Marktplaats bewaart een kopie van de tegoedbon in combinatie met de ordergegevens en naam en e-mailadres van de gebruiker. Via het contactformulier kunt u hierover informatie vragen.

2.4. Tenzij anders is aangegeven, kan de tegoedbon worden uitgeprint en door u worden ingewisseld bij de desbetreffende Aanbieder zoals hieronder verder beschreven. Voor sommige tegoedbonnen geldt dat deze enkel digitaal te gebruiken zijn, bijvoorbeeld doordat de tegoedbon code bij een webwinkel kan worden ingevuld. Indien dat het geval is, zal Marktplaats u hiervan op de hoogte stellen.

3. Inwisselen tegoedbon

3.1. In de aanbieding van de tegoedbon op de Marktplaats Aanbieding Website staan de voorwaarden van de desbetreffende tegoedbon beschreven, zoals de dienst of het product waartegen de tegoedbon kan worden ingewisseld, de prijs van de tegoedbon, de termijn waarbinnen u de tegoedbon kunt inwisselen, en overige informatie, zoals eventuele reserveringsverplichtingen en minimum leeftijd.

3.2. De tegoedbon bevat een unieke code aan de hand waarvan de Aanbieder de tegoedbon kan herkennen. U kunt de tegoedbon gedurende de daarvoor aangegeven termijn inwisselen bij de Aanbieder of (indien zodanig aangegeven door Marktplaats Aanbieding via instructies op de tegoedbon) de code invullen in de webwinkel van de Aanbieder. Indien geen termijn is aangegeven waarbinnen u de tegoedbon kan inwisselen, kan de tegoedbon gedurende een jaar na de verkoop worden ingewisseld. Verdere details over het inwisselen van de tegoedbon staan op de Marktplaats Aanbieding Website en in de tegoedbon.

3.3. Tenzij anders is aangegeven, kan de tegoedbon slechts eenmaal worden ingewisseld tegen de in de tegoedbon beschreven goederen of diensten. Indien de tegoedbon niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt ingewisseld, vervalt het recht op deze goederen of diensten. U heeft dan ook geen recht meer op enige andere vorm van vergoeding.

3.4. Anders dan in geval gebruikt wordt gemaakt van het in paragraaf 4 beschreven recht van ontbinding, is de tegoedbon niet inwisselbaar voor geld. De tegoedbon is niet persoonsgebonden en kan aan derden worden overgedragen.

3.5. Het is niet toegestaan de tegoedbon en de code op de tegoedbon op andere wijze te gebruiken dan ter eenmalige inwisseling van de tegoedbon bij de Aanbieder. De tegoedbon en de code op de tegoedbon mogen niet worden hergebruikt of worden gewijzigd. Tegoedbonnen waarvoor het in paragraaf 4 beschreven ontbindingsrecht is ingeroepen, komen niet voor inwisseling in aanmerking.

3.6. In geval van misbruik van de tegoedbon of de code op de tegoedbon kan Marktplaats (juridische) maatregelen te nemen, waaronder:
a. de desbetreffende gebruiker van de diensten van Marktplaats Aanbieding uitsluiten;
b. de persoonsgegevens van de desbetreffende gebruiker aan bepaalde derden (zoals Politie en Justitie) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet toestaat en zoals uitgelegd in het Privacybeleid; en/of
c. de geleden schade van Marktplaats en/of van de Aanbieder op de desbetreffende gebruiker verhalen.

3.7. In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat Marktplaats de tegoedbonverkoop eerder moet stoppen en/of de reeds gekochte tegoedbonnen zal moeten terughalen. In dat geval zal Marktplaats u hierover informeren en u de kosten van de tegoedbon vergoeden.

4. Ontbindingsrecht

4.1. Gedurende zeven werkdagen nadat u de e-mail met de tegoedbon op het door u aangegeven e-mailadres heeft ontvangen kunt u de tegoedbon koopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact opnemen met Marktplaats via het contactformulier. Daarbij wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres en de tegoedbon code op te geven en aan te geven dat u de koopovereenkomst wilt ontbinden. Hiermee retourneert u de tegoedbon en is de koopovereenkomst ontbonden. Marktplaats zal dan verifiëren of het ontbindingsverzoek overeenstemt met dit artikel. Als dat het geval is, betaalt Marktplaats u binnen 30 dagen na uw ontbindingsverzoek het aankoopbedrag terug. U kunt geen gebruik maken van de mogelijkheid tot ontbinding indien de tegoedbon al is ingewisseld bij de desbetreffende Aanbieder.

5. Vragen of klachten

5.1. Als u vragen of klachten heeft over de producten of diensten van de Aanbieder, dient u bij voorkeur eerst contact op te nemen met de desbetreffende Aanbieder via de op de tegoedbon beschreven contactgegevens. Mocht u daar niet voldoende geholpen worden, dan kunt u contact opnemen met Marktplaats via het Marktplaats contactformulier.

5.2. Klachten over de dienstverlening van Marktplaats kunt u indienen door middel van het klachtentformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Marktplaats zal ernaar streven binnen 48 uur na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal Marktplaats u binnen 48 uur na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. Een klacht over de dienstverlening van Marktplaats kan tevens worden ingediend op de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

6. Prijs en betaling

6.1. Alle prijzen op de Website zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW). U kunt de prijs van de tegoedbon voldoen via de door Marktplaats aangegeven betaalmogelijkheden. Als de betaling succesvol en tijdig is ontvangen, zal Marktplaats de tegoedbon naar het door u opgegeven e-mailadres verzenden, tenzij anders aangegeven.

6.2. Ingeval uw betaling niet is gelukt, zal Marktplaats u hiervan op de hoogte stellen. U krijgt dan de mogelijkheid om opnieuw te betalen, tenzij de verkooptermijn reeds verstreken is.

6.3. Indien uw betaling pas bij Marktplaats binnenkomt nadat de verkooptermijn is verstreken, komt de verkoop niet tot stand. Uw betaling wordt dan teruggestort.

7. Privacy

7.1. In het Privacybeleid wordt beschreven hoe Marktplaats met uw persoonsgegevens omgaat als u de Marktplaats Aanbieding Website bezoekt en/of een tegoedbon koopt.

7.2. Indien u een tegoedbon koopt, kan Marktplaats de persoonsgegevens die zij daarbij verkrijgt gebruiken ten behoeve van marketing doeleinden, zoals het versturen van marketing e-mails met betrekking tot producten en diensten van Aanbieders waarvoor op de Marktplaats Aanbieding Website tegoedbonnen worden aangeboden. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich afmelden door het e-mail adres dat u gebruikt heeft bij het aanmelden op deze pagina in te vullen en op de knop “Afmelden” te drukken.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Marktplaats besteedt de grootst mogelijke zorg aan het uitzoeken van de Aanbieders. Marktplaats kan echter niet garanderen dat de producten of diensten van de Aanbieders voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker. Marktplaats is niet aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker lijdt door gebruik van de goederen of diensten in ruil voor de tegoedbon of door enige andere handeling van de Aanbieder. Voor dergelijke aanspraken dient u contact op te nemen met de Aanbieder van de desbetreffende goederen of diensten. Mocht u een dergelijke aanspraak op een Aanbieder hebben, dan verneemt Marktplaats dit wel graag van u via het contactformulier. Zo hoopt Marktplaats dergelijke aanspraken in de toekomst te kunnen voorkomen.

8.2. Indien Marktplaats ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk is, is Marktplaats’ aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de prijs van de tegoedbon waaruit het schadebrengende feit is voortgevloeid, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.

9. Overig

9.1. Alle auteursrechten, merkrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op onder andere de namen, afbeeldingen en teksten op de Marktplaats Aanbieding Website berusten uitsluitend bij Marktplaats, de Aanbieders of hun licentiegevers.

9.2. Marktplaats kan de Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een tegoedbon koopt of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt.

9.3. Indien Marktplaats een bepaling uit deze Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, dan impliceert dit niet dat Marktplaats afstand doet van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een onderdeel van deze Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit het overige gedeelte van de Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden onverlet.

9.4. Marktplaats kan de rechten en plichten die voortvloeien uit de tegoedbon koopovereenkomst aan een van haar groepsmaatschappijen overdragen door middel van een kennisgeving hiervan die zal worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.

9.5. De Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met de diensten van Marktplaats Aanbieding (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Marktplaats zelf onderneemt om de aan Marktplaats verschuldigde bedragen te ontvangen en/of naar aanleiding van handelingen in strijd met de Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden) kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of Marktplaats een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten claimen tot een maximum van €5.000.

9.6. Marktplaats B.V. is lid van Thuiswinkel.org, als gevolg waarvan ook de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing zijn op de tegoedbon koopovereenkomst tussen Marktplaats en u, in aanvulling op deze Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en deze Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden zal indien u de overeenkomst met Marktplaats aangaat als consument (een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voorrang hebben boven de inhoud van deze Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden. In elk ander geval zal de inhoud van deze Marktplaats Aanbieding Gebruiksvoorwaarden voorrang hebben boven de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

De Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 12-02-2013.